Hlavný hosť Ježiš Kristus

On je živý

Boh, Pán, Spasiteľ, Láska, Kráľ, Boží Syn. Drahý, Milovaný, Umučený, Ukrižovaný, Vzkriesený, Oslávený, Živý.