Milena Dudášová

Lektorka workshopu o komunikácii kresťanov

Počas pôsobenia v zahraničí sa stala súčasťou anglickej iniciatívy Catholic Voices, skupiny veriacich laikov, ktorá sa venuje komunikácii viery v dnešnom svete. Na stretnutí On je živý nám priblíži, prečo je komunikácia viery poslaním nielen kňazov a biskupov, no každého veriaceho, čo na to Písmo, ako komunikoval Kristus a čo sú princípy používané zahraničnými laikmi pôsobiacimi v sekulárnom svete i médiách dnes ako hlas Cirkvi.