Monika Šimorová

Členka Komunity Emanuel

Študovala farmáciu, ale vždy ju veľmi bavila hudba a tento rok začala študovať spev na konzervatóriu. Bola zodpovedná za hudbu a liturgiu na viacerých komunitných podujatiach ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. Študovala klavír a saxofón na základnej umeleckej škole.

Workshop / Nácvik piesní Komunity Emanuel (štvorhlasy)
Na workshope budeme nacvičovať komunitné piesne a potom sa pridáme v nedeľu do zboru počas ranných chvál.