Mons. Peter Brodek

Generálny vikár Nitrianskej diecézy

Od januára 2013 je generálnym vikárom diecézy a katedrálnym kanonikom.  Je jedným z prvých, ktorí pomohli sprostredkovať charizmatickú obnovu na Slovensku.  Bol špirituálom Kňazského seminára svätého Gorazda a od roku 2007 vykonával päť rokov aj službu diecézneho exorcistu.