o. Kornél Fábry

Kňaz, člen Komunity Emanuel a tajomník 52. Eucharistického kongresu v Budapešti

Menovaný do tejto služby kardinálom Petrom Erdő v roku 2016. Otec Kornél zo svojím tímom už viac než 3 roky koordinuje všetky prípravné aktivity doma a v zahraničí súvisiace s prípravami na Eucharistický kongres, ktorý sa bude konať v Budapešti od 13 - 20. septembra 2020.