Otto Neubauer

Člen Komunity a riaditeľ Akadémie pre dialóg a evanjelizáciu

Muž, od ktorého si nechal rozprávať Benedikt XVI. o novej evanjelizácií. Muž, s ktorým vyšiel do ulíc Viedne kardinál Schönbrun počas mestskej misie. Otec šiestich detí. Začiatkom deväťdesiatych rokov viedol misijné školy komunity Emanuel a prvé mestské misie nového typu v Rakúsku a Nemecku. Dnes riadi vzdelávacie stredisko s názvom Akadémia pre dialóg a evanjelizáciu vo Viedni. Okrem prednášateľskej činnosti v celej Európe, sa venuje projektom pre mládež, zameraným na dialóg. V nakladateľstve Herder mu vyšla kniha „Mission Possible - praktická príručka pre dialóg a novú evanjelizáciu".