Podpor finančne

a pomôž organizátorom OJŽ

Stretnutie On je živý môžeš podporiť aj finančne ľubovoľnou sumou na číslo účtu Komunity Emanuel IBAN SK38 0900 0000 0003 6060 0990.

Ako variabilný symbol uveď prosím 2020 a do poznámky napíš "On je živý".

Ďakujeme!