o. Radovan Hasík

Kňaz a člen Komunity Emanuel

Je kaplánom vo farnosti Handlová. V 15-tich pochopil, že ak chce mať s Bohom vzťah, musí sa modliť a odvtedy sa toho snaží držať. Je rád s ľuďmi a rád nových ľudí stretáva. Má rád hudbu, divadlo a tanec. Bude mať workshop o osobnej modlitbe.

Workshop / Osobná modlitba
Jediný spôsob, ako sa naučiť modliť sa, je modliť sa. Modlitba je dýchaním duše. Lúčom, ktorým dočiahneš až k Bohu a on zasa k tebe. Ak je osobná modlitba súčasťou tvojho denného menu, tak napreduješ. Ak nie, hladuješ, dusíš sa... Modlitba je nenahraditeľná, ak si chceš zachovať živosť vo vzťahu k živému Bohu.