Čas s Bohom

Liturgia

Slávenie eucharistickej obety je celé zamerané na dôverné zjednotenie veriacich s Kristom prostredníctvom svätého prijímania. Prijímať znamená prijať samého Krista, ktorý sa obetoval za nás.

18:00 - 19:00

Piatok 7. FEBRUÁR

Svätá omša

Úvodná svätá omša, ktorou začína stretnutie On je živý 2020.

11:30 - 12:30

Sobota 8. FEBRUÁR

Svätá omša

Vrchol dňa.

11:30 - 12:30

Nedeľa 9. FEBRUÁR

Svätá omša

Záverečná svätá omša, ktorou končí stretnutie On je živý 2020.