Tomáš Sepp

Člen hnutia Ekonomika spoločenstva

Workshop / Ekonomika spoločenstva pre spravodlivejší a inkluzívnejší svet

Na workshope sa pozrieme na aktuálne výzvy, ktorým čelí svet ako napríklad: Globalizácia, nerovnosť, sociálna nespravodlivosť, chudoba, klimatické zmeny, ekológia či migrácia. Pozrieme sa aj na jednu z odpovedí na tieto  výzvy, ktorou je Ekonomika spoločenstva (jej princípy ako kultúra dávania, spoločenstvo v biznise, prozreteľnosť, bratstvo a iné). Na koniec bude predstavená udalosť pápeža Františka v spolupráci s diecézou Assisi a Ekonomikou spoločenstva. Na tomto stretnutí budú mladí ekonómovia z celého sveta hľadať odpovede na aktuálne výzvy v spoločnosti.