Čas s Bohom, ktorému môžeš odovzdať všetko

Večer milosrdenstva s Komunitou Emanuel

Adorácia. Piesne. Ticho. Modlitba. Svätá spoveď. Modlitba príhovoru.

19:30 - 22:00

Sobota 8. FEBRUÁR

Večer milosrdenstva