Záver dňa

Eucharistické požehnanie

Požehnanie všemohúceho Boha.

21:30

Piatok 7. FEBRUÁR

Eucharistické požehnanie

22:00

Sobota 8. FEBRUÁR

Eucharistické požehnanie