Zuzana Tomašová

Lektorka Creighton Model systému

Mladá žena, ktorú si Boh vybral pre krásnu službu. Napriek tomu, že zatiaľ nežije v manželstve, je lektorkou metódy prirodzeného plánovania rodičovstva - Creighton model system, čo vníma ako časť svojej osobnej prípravy do manželstva. A okrem toho, že učí manželov a snúbencov objavovať dar plodnosti, pracuje ako učiteľka a učí deti s hedikepom na základnej škole.

Workshop/ Plánované rodičovstvo
Sv. Ján Pavol II. povedal, že telo má schopnosť vyjadriť najhlbšie pravdy nášho srdca. Ak máš túžbu dozvedieť sa viac o dare, ktorým je tvoje telo, o plodnosti aj o kráse čistej lásky, srdečne Ťa pozývame stráviť čas na tomto workshope.