Nahrávky

On je živý 2020

Kázeň zo sv. omše v piatok

o o. Miroslav Hafera | | Stiahnuť

Kázeň zo sv. omše v sobotu

o Mons. Peter Brodek | | Stiahnuť

Kázeň zo sv. omše v nedeľu

o Mons. Viliam Judák | | Stiahnuť

Workshop | Ekonomika spoločenstva pre spravodlivejší a inkluzívnejší svet

o Tomáš Sepp | | Stiahnuť

Workshop | Boj o pekné manželstvo, boj s pornografiou

o Amélia Jarásová | | Stiahnuť

Workshop | Osobná modlitba

o o. Radovan Hasík | | Stiahnuť

Svedectvo počas večera milosrdenstva

o Mária Homoľová | | Stiahnuť

Svedectvo počas večera milosrdenstva

o Ľubor Bekö | | Stiahnuť

Príhovor hlavného moderátora Komunity Emanuel

o Michel-Bernard de Vregille | | Stiahnuť