{y<}
{yn}

{yl}

{y>}{o<}
{on}

{ol}

{o>}{w<}
{wn}

{wl}

{w>}{d<}
{dn}

{dl}

{d>}{h<}
{hn}

{hl}

{h>}{m<}
{mn}

{ml}

{m>}{s<}
{sn}

{sl}

{s>}

O ČO IDE

„On je živý“ je názov stretnutia pre mladých. Pravidelne sa koná počas troch dní /piatok, sobota, nedeľa/. V roku 2020 organizuje katolícka Komunita Emanuel už jeho 25. ročník v Trenčíne. Cieľom stretnutia je povzbudiť mladých ľudí vo viere, umožniť im prežiť Božie milosrdenstvo a zažiť spoločenstvo. Súčasťou programu sú prednášky hlavného hosťa, zaujímavé workshopy, chvály, sv. omša, adorácia, večer milosrdenstva s možnosťou sv. spovede a modlitby príhovoru.

ARCHÍV

Koľkokrát si už bol na stretnutí On je živý v Nitre? A koľkokrát v Trenčíne a Púchove? Moment... stretnutie On je živý kde?? Pozri si našu galériu starších ročníkov. Nájdeš tam fotky a nahrávky prednášok, workshopov a kázní.

GALÉRIA

ORGANIZÁTOR
logo_emanuel_sk_footer
KOMUNITA EMANUEL

Komunita Emanuel je medzinárodné katolícke spoločenstvo uznané Svätou stolicou ako verejné združenie veriacich. Komunita združuje laikov – žijúcich v manželstve aj slobodných, zasvätené osoby a kňazov, ktorí spoločne nasledujú Krista a vkladajú sa do služby poslaniu Cirkvi. Viac na www.emanuel.sk