O ČO IDE

„On je živý“ je názov stretnutia pre mladých. Pravidelne sa koná počas troch dní /piatok, sobota, nedeľa/. V roku 2019 organizuje katolícka Komunita Emanuel už jeho 24. ročník, tentokrát v Trenčíne. Cieľom stretnutia je povzbudiť mladých ľudí vo viere, umožniť im prežiť Božie milosrdenstvo a zažiť spoločenstvo. Súčasťou programu sú prednášky hlavného hosťa, zaujímavé workshopy, chvály, sv. omša, adorácia, večer milosrdenstva s možnosťou sv. spovede a modlitby príhovoru.

WORKSHOPY

Evanjelizácia, poď si to skúsiť! / Martin Harčár
Čo sú to tie charizmy? / Jozef Mihok
Mal by Ježiš Instagram? / Martin Ondruš
Ako chutí život s Komunitou Emanuel? / Jozef a Anastázia Ontkocoví
Ako hovoriť s Bohom? / Miroslav Hafera
Sila odpustenia / Lucia Drábiková
Tanečný workshop (hip-hop a street dance) / Akadémia tanca
Tanečný workshop (spoločenské tance) / Akadémia tanca

KOHO STRETNEŠ NA ON JE ŽIVÝ 2019

Veľa zaujímavých hostí a kopec skvelých Božích stvorení, keďže na On je živý 2018 sa nás stretlo 1200!

biskup_halko
Mons. JOZEF HAĽKO

Bude slúžiť sobotnú sv. omšu. Je bratislavským pomocným biskupom od r. 2012. Narodil sa v Bratislave, kde aj vyrastal a študoval. Po viacnásobnom neprijatí na bohosloveckú fakultu pracoval ako robotník v Bratislavských vodárňach a ako vychovávateľ v Ústave sociálnej starostlivosti. Za kňaza bol vysvätený 4. júla 1994 v Trnave. V roku 2013 ho prezident Slovenskej republiky vymenoval za vysokoškolského profesora v odbore katolícka teológia.

o_harcar
o. MARTIN HARČÁR

Bude mať v sobotu impulz k hlavnej téme. Je 21 rokov kňazom Košickej arcidiecézy a členom Komunity Emanuel. Momentálne pôsobí v Univerzitnom pastoračnom centre v Prešove. Predtým pôsobil 8 rokov v UPC v Košiciach. Študoval teológiu evanjelizácie na Lateránskej univerzite v Ríme a bol aj v Evanjelizačnej škole Komunity Emanuel. (ESM – Emanuel school of Mission).

brano_letko
BRAŇO LETKO

Príde v nedeľu a bude mať impulz k hlavnej téme. Je lídrom chválovej kapely Lámačské chvály – LCH Live, ktorá je zároveň evanjelizačným a misijným projektom. V poslednom období sa venuje najmä evanjelizácii vo väzniciach.  Žije v Bratislave, je ženatý, má tri deti.

Páter Jozef Mihok CSsR
p. JOZEF MIHOK

Je redemptoristom pôsobiacim vo farnosti Radvaň v Banskej Bystrici. Patrí medzi ôsmich rehoľných kňazov na Slovensku, ktorých pápež František znovu potvrdil v službe misionára milosrdenstva. študoval teológiu na TF TRUNI. Podieľal sa na organizovaní a vedení medzinárodných škôl evanjelizácie, školy rozvoja tvorivosti a školy vodcovstva. Často cestuje a slúži modlitbou a ohlasovaním nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Na OJŽ bude viesť workshop o charizmách.

o. Mgr. Miroslav Hafera
o. MIROSLAV HAFERA

Bude viesť sobotný workshop o modlitbe s názvom Ako hovoriť s Bohom?. V ňom nám okrem iného ponúkne zamyslenie a impulz na diskusiu cez výrok Johna Chapmana, OSB „Modli sa tak, ako dokážeš a nepokúšaj sa modliť tak, ako nedokážeš“. Je kňazom Nitrianskej diecézy, vysvätený v r. 1997. V rokoch 1999 – 2016 pôsobil ako farár, dekan vo farnosti Nitra – Klokočina, kde zanechal hlbokú „stopu“ v srdciach ľudí. Svoju charizmu a poslanie od r. 2016 realizuje ako špirituál Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre.

piar_music
PIAR MUSIC

Zoskupenie worship hudobníkov, lídrov a skladateľov vychádzajúcich zo Spoločenstva Piar bude hrať na On je živý v piatok večer. Spoločenstvo Piar tvorí skupina mladých a dynamických ľudí, ktorí sa pravidelne stretávajú, pretože keď spoznali Boha, nastala v ich živote radikálna zmena. Aktuálne pôsobí Spoločenstvo Piar v mnohých mestách na Slovensku a Čechách, má viac ako dvesto členov.

o_chrvala
o. ONDREJ CHRVALA

Bude slúžiť nedeľnú sv. omšu. Je tajomníkom Rady Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre mládež a univerzity. Je kňazom 11 rokov, z toho väčšinu sa špeciálne venuje práci s mládežou.

Lucia Drábiková
LUCIA DRÁBIKOVÁ

Na sobotnom workshope bude hovoriť o tom, ako odpustiť. Je riaditeľkou pobočky a psychologičkou Centra pomoci pre rodinu v Piešťanoch. S manželom a tromi deťmi žije v Piešťanoch. Publikuje, prednáša, má skúsenosti v oblastiach poradenstva, sociálnej práce s rodinami, public relations, mládežníckej a regionálnej politiky.

akademia_tanca2
AKADÉMIA TANCA

Zabavte sa tancom, majte radosť z pohybu a zažite tanečné dobrodružstvo s tanečnou školou Akadémia tanca z Nitry. Máte možnosť vybrať si z dvoch tanečných workshopov. Tanečná škola, ktorú vedú Tomáš Surovec a Juraj Ilečko, ponúka množstvo zaujímavých kurzov tanca v rôznych štýloch.

Martin Ondruš
MARTIN ONDRUŠ

Je rodený Bratislavčan, študujúci v poslednom ročníku žurnalistiky. 5 rokov sa venuje fotografii a videotvorbe. Snaží sa evanjelizovať prostredníctvom sociálnych sieti ako Instagram a YouTube, kde má dokopy takmer 8 000 followerov. Na workshope sa s Martinom pozrieme na to, prečo sa oplatí byť kresťanom aj na instagrame, ako to môže ovplyvniť ľudí okolo nás a v neposlednom rade skúsime spoločne odpovedať na otázku: Mal by Ježiš instagram?

otkocovci
JOZEF A ANASTÁZIA ONTKOCOVI

Ak sa chcete dozvedieť viac o Komunite Emanuel, príďte v sobotu poobede na workshop, ktorí budú viesť títo úžasní manželia. Sú spolu 10 rokov a zároveň sú 11 rokov členmi Komunity Emanuel. Majú 5 detí. Počas svojho angažovania v Komunite Emanuel boli 5 rokov zodpovední za Škótsku provinciu.

LOKALITA

Mestská športová hala
Mládežnícka 1444/1
911 01 Trenčín

STRAVA

Strava pre účastníkov je zabezpečená v blízkosti Mestskej športovej haly na základnej škole SEDMIČKA – ZŠ Hodžova 37 /cca 1km/. Túto stravu je potrebné si objednať pri registrácii.
Okrem toho bude možnosť bez objednania stravy počas celého stretnutia On je živý využiť služby univerzitného bufetu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka vedľa športovej haly.

UBYTOVANIE

Ubytovanie účastníkov je možné v Penzióne na Sihoti, alebo na Základnej škole s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta. Ubytovanie je potrebné si objednať pri registrácii.

PROGRAM

PIATOK

18:30 Svätá omša
20:00 PIARMUSIC, chválový koncert
21:15 Eucharistické požehnanie

SOBOTA

9:00 Zvolávačka, Chvály
9:45 Impulz k hlavnej téme (o. Martin Harčár)
11:00 Adorácia
11:30 Svätá omša (o. biskup Jozef Haľko)
12:30 Obed
14:30 Predstavenie spoločenstiev v Trenčíne, informácie
15:15 Skupinky zdieľania
16:00 Workshopy
18:00 Večera
19:30 Večer milosrdenstva

NEDEĽA

9:00 Zvolávačka, Chvály
9:45 Impulz k hlavnej téme (Braňo Letko)
11:00 Adorácia
11:30 Svätá omša (o. Ondrej Chrvala)
12:30 Záver stretnutia

GALÉRIA

ARCHÍV

Koľkokrát si už bol na stretnutí On je živý v Nitre? A koľkokrát v Trenčíne a Púchove? Moment… stretnutie On je živý kde?? Pozri si našu galériu starších ročníkov. Nájdeš tam fotky a nahrávky prednášok, workshopov a kázní.
Galéria starších ročníkov

NAHRÁVKY

Sobota 27. apríla 2019 kázeň zo svätej omše / Mons. Jozef Haľko

Sobota 27. apríla 2019 impulz k hlavnej téme / o. Martin Harčár

Viac nahrávok

ĎAKUJEME

slovo2
ORGANIZÁTOR
logo_emanuel_sk_footer
KOMUNITA EMANUEL

Komunita Emanuel je medzinárodné katolícke spoločenstvo uznané Svätou stolicou ako verejné združenie veriacich. Komunita združuje laikov – žijúcich v manželstve aj slobodných, zasvätené osoby a kňazov, ktorí spoločne nasledujú Krista a vkladajú sa do služby poslaniu Cirkvi. Viac na www.emanuel.sk

KONTAKT
nájdi nás na facebooku