On je živý 2022

Tento rok sa počas On je živý pozrieme na tému pokoja.

Ako si v týchto časoch uchovať vnútorný pokoj? Ako ho šíriť a vnášať do rozhovorov a vzťahov?

Na On je živý však nebudeme len rozjímať, budeme sa aj rozprávať, zdielať, vytvárať priateľstvá a zabávať sa.

Opäť sa stretneme v menšom počte (100 účastníkov) a tak budeme mať čas načerpať, oddýchnuť a spoznať sa.

Na stretnutie je nutné sa vopred zaregistrovať.  Tešíme sa na Teba!

Program

On je živý 2022

Začiatok stretnutia
Welcome evening

Spoznaj nových ľudí, zatancuj si, ak máš chuť

Rozhovory

Spoznaj noých ľudí

Workshopy

Skvelé témy a speakri

Chvály

Nech je zvelebený Boh

Talent corners

Nauč sa niečo nové, zábavné, praktické

Svätá omša

Highlight dňa

Impulz

Počúvaj a premýšľaj

Osobný čas s Bohom

Byť s Ním je TOP

Spolupráca v tíme

/ na sebe

Párty

Večer plný zábavy

Koniec stretnutia

Kde to bude?

Dom XAVER
Banská 28
BADÍN

Predchádzajúce ročníky

Fotky a nahrávky

26. ročník | Badín 2021
26. ročník | Badín 2021

On je živý. Si aj ty?

25. ročník | Trenčín 2020
25. ročník | Trenčín 2020

„Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie…” Jn 11,25

24. ročník | Trenčín 2019
24. ročník | Trenčín 2019

„Nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna.“ Rim 11,13

23. ročník | Nitra 2018
23. ročník | Nitra 2018

„Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný.“ Lk 1,49

22. ročník | Nitra 2017
22. ročník | Nitra 2017

„Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta.“ (Jn 17, 18)

21. ročník | Nitra 2016
21. ročník | Nitra 2016

„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“ (Mt 5, 7)

20. ročník | Nitra 2015
20. ročník | Nitra 2015

„Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2, 5)

19. ročník | Nitra 2014
19. ročník | Nitra 2014

„Ste Kristov list…“ (2 Kor 3,3)

18. ročník | Nitra 2013
18. ročník | Nitra 2013

„Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov.“ (por. Mt 28,19)

17. ročník | Nitra 2012
17. ročník | Nitra 2012

„Buďte pripravení zdôvodniť nádej ktorá je vo vás.“ (1 Pt 3, 15)

16. ročník | Nitra 2011
16. ročník | Nitra 2011

„Zakorenení a postavení na Ježišovi Kristovi, upevnení vo viere…“ (porov. Kol 2, 7)

15. ročník | Nitra 2010
15. ročník | Nitra 2010

„Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som dosiahol večný život?“ (Mk 10, 17)

14. ročník | Nitra 2009
14. ročník | Nitra 2009

„Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kristus !“ (Ef 5,14)

13. ročník | Nitra 2008
13. ročník | Nitra 2008

„… ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami …“ (Sk 1,8)

12. ročník |Púchov 2007
12. ročník |Púchov 2007

„… lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého ktorého sme dostali.“ (Rim 5,5)

11. ročník | Púchov 2006

„Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske.“ (Jn 15,9)

10. ročník | Púchov 2005

„…prišli sme sa mu pokloniť.“ (Mt 2,2)

9. ročník | Púchov 2004

„Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba.“ (Jn 6,51)

8. ročník | Púchov 2003

„Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná…“ (Jn 4,15)

7. ročník | Trenčín 2002

„… ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vryl …“ (Iz 49,15c-16a)

Partneri

Ďakujeme, že ste s nami