Archív stretnutí On je živý

25. ročník
Trenčín 2020

„Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie…”
Jn 11,25

24. ročník
Nitra 2019

„Nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna.“ 
Rim 11,13

23. ročník
Nitra 2018

„Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný.“
Lk 1,49

22. ročník
Trenčín 2017

Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta.“ Jn 17, 18

21. ročník
Nitra 2016

„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“ Mt 5, 7

20. ročník
Nitra 2015

„Urobte všetko, čo vám povie!“ 
Jn 2, 5