24. ROČNÍK - NITRA 2019

„Nadišla hodina,
aby ste sa prebudili zo sna." (Rim 11,13)

23. ROČNÍK - NITRA 2018

„Veľké veci mi urobil ten,
ktorý je mocný." (Lk 1,49)

22. ROČNÍK - NITRA 2017

„Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta.“ (Jn 17, 18)

21. ROČNÍK - NITRA 2016

"Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo." (Mt 5, 7)

plagat-ojz-2016
20. ROČNÍK - NITRA 2015

"Urobte všetko, čo vám povie!"
(Jn 2, 5)

Plagát On je živý 2015
19. ROČNÍK - NITRA 2014

"Ste Kristov list…"
(2 Kor 3,3)

On Je Živý 2014 - plagát
18. ROČNÍK - NITRA 2013

"Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov." (por. Mt 28,19)

On Je Živý 2013 - plagát
17. ROČNÍK - NITRA 2012

"Buďte pripravení zdôvodniť nádej ktorá je vo vás." (1 Pt 3, 15)

On Je Živý 2012 - plagát
16. ROČNÍK - NITRA 2011

"Zakorenení a postavení na Ježišovi Kristovi, upevnení vo viere..." (porov. Kol 2, 7)

On Je Živý 2011 - plagát
15. ROČNÍK - NITRA 2010

"Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som dosiahol večný život?" (Mk 10, 17)

On Je Živý 2010 - plagát
14. ROČNÍK - NITRA 2009

"Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kristus !" (Ef 5,14)

On Je Živý 2009 - plagát
13. ROČNÍK - NITRA 2008

"... ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami ..." (Sk 1,8)

On Je Živý 2008 - plagát
12. ROČNÍK - PÚCHOV 2007

"... lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého ktorého sme dostali." (Rim 5,5)

On Je Živý 2007 - plagát
11. ROČNÍK - PÚCHOV 2006

"Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske." (Jn 15,9)

10. ROČNÍK - PÚCHOV 2005

"...prišli sme sa mu pokloniť."
(Mt 2,2)

9. ROČNÍK - PÚCHOV 2004

"Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba."
(Jn 6,51)

8. ROČNÍK - PÚCHOV 2003

"Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná..." (Jn 4,15)

7. ROČNÍK - TRENČÍN 2002

"... ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vryl ..." (Iz 49,15c-16a)