On je živý 2019 - prihlasovací formulár

On je živý 2019 Trenčín


Základné údaje

Objednávam si stravu


Strava objednaná pri registrácii je zabezpečená cez HEES - GASTROSLUŽBY spol. s r.o. súkromná školská jedáleň, Hodžova 1487 /cca 1km/.
Okrem toho bude možnosť bez objednania stravy počas celého stretnutia On je živý využiť služby univerzitného bufetu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka vedľa športovej haly.

Objednávam si ubytovanie


Najprv sa treba zaregistrovať na mieste stretnutia, až potom sa ide na ubytovanie.Platba


  • Adresát: Komunita Emanuel a Bratstvo Ježišovo, Kochanovská 223/67, 078 01 Sečovce
  • Peňažný ústav: Slov. sporiteľňa, a. s. Dubnica n/v,
  • Číslo účtu: IBAN SK38 0900 0000 0003 6060 0990
  • Variabilný symbol:
Upozorňujeme, že pri priamom vklade peňažnej hotovosti na účet sú veľké poplatky. Preto sa prosím vyhnite tomuto spôsobu platby.
Ak platíte za viacerých prosíme odoslať na náš email onjezivy@emanuel.sk variabilný symbol pod ktorým ste platbu uskutočnili a zoznam účastníkov za ktorých bola strava/ubytovanie uhradené, aby sme mohli platby spárovať.

Workshopy


Dodatočné informácieKliknutím odošlete záväznú prihlášku na e-mail onjezivy@emanuel.sk
Ak sa prihlásite na stravu/ubytovanie a nebudete môcť prísť na stretnutie, prosím, oznámte to emailom na onjezivy@emanuel.sk
Pre účastníkov z východného Slovenska ponúkame možnosť koordinovanej dopravy. Kontakt: dopravazvychodu@emanuel.sk
* Polia označené hviezdičkou sú povinné.