On je živý 2021

Z veľkých sál sme prešli do menších priestorov, kde sme mohli spoločne intenzívne budovať spoločenstvo a svoje vnútro. Na ‘On je živý 2021’ išlo o vytváranie priateľstiev, modlitbu, oddych či kreativitu a službu Bohu. 

Program

On je živý 2021

Začiatok stretnutia
Welcome evening

Spoznaj nových ľudí, zatancuj si, ak máš chuť

Misia

Vyjdi z komfortu a poslúž druhým

Workshopy

Skvelé témy a speakri

Chvály

Nech je zvelebený Boh

Talent corners

Nauč sa niečo nové, zábavné, praktické

Svätá omša

Highlight dňa

Impulz

Počúvaj a premýšľaj

Osobný čas s Bohom

Byť s Ním je TOP

Spolupráca v tíme

/ na sebe

Párty

Večer plný zábavy

Koniec stretnutia

Nahrávky

On je živý 2021

Kázeň zo sv. omše v piatok

o o. Jakub Melo | | Stiahnuť

Kázeň zo sv. omše v sobotu

o o. Radovan Hasík | | Stiahnuť

Kázeň zo sv. omše v nedeľu

o o. Martin Harčár | | Stiahnuť

Impulz | O vďačnosti

o o. Peter Repa | | Stiahnuť

Workshop | Odpustenie

o Mgr. Mário Schwarz, PhD. | | Stiahnuť

Workshop | Obnova v Duchu Svätom

o o. Martin Harčár | | Stiahnuť

Workshop | O čom sú iné náboženstvá?

o PhDr. Pavel Žebrák | | Stiahnuť

Workshop | Ako povedať svoje svedectvo

o Spoločenstvo Návrat Domov | | Stiahnuť

Workshop | Prečo nič nestíham? - Čas ako dar od Boha

o Mgr. Jana Kosdiová | | Stiahnuť

Workshop | Osobné financie

o Mgr. Dominik Roman, PhD. | | Stiahnuť

Predchádzajúce ročníky

Fotky a nahrávky

25. ročník | Trenčín 2020
25. ročník | Trenčín 2020

„Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie…” Jn 11,25

24. ročník | Trenčín 2019
24. ročník | Trenčín 2019

„Nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna.“ Rim 11,13

23. ročník | Nitra 2018
23. ročník | Nitra 2018

„Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný.“ Lk 1,49

22. ročník | Nitra 2017
22. ročník | Nitra 2017

„Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta.“ (Jn 17, 18)

21. ročník | Nitra 2016
21. ročník | Nitra 2016

„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“ (Mt 5, 7)

20. ročník | Nitra 2015
20. ročník | Nitra 2015

„Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2, 5)

19. ročník | Nitra 2014
19. ročník | Nitra 2014

„Ste Kristov list…“ (2 Kor 3,3)

18. ročník | Nitra 2013
18. ročník | Nitra 2013

„Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov.“ (por. Mt 28,19)

17. ročník | Nitra 2012
17. ročník | Nitra 2012

„Buďte pripravení zdôvodniť nádej ktorá je vo vás.“ (1 Pt 3, 15)

16. ročník | Nitra 2011
16. ročník | Nitra 2011

„Zakorenení a postavení na Ježišovi Kristovi, upevnení vo viere…“ (porov. Kol 2, 7)

15. ročník | Nitra 2010
15. ročník | Nitra 2010

„Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som dosiahol večný život?“ (Mk 10, 17)

14. ročník | Nitra 2009
14. ročník | Nitra 2009

„Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kristus !“ (Ef 5,14)

13. ročník | Nitra 2008
13. ročník | Nitra 2008

„… ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami …“ (Sk 1,8)

12. ročník |Púchov 2007
12. ročník |Púchov 2007

„… lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého ktorého sme dostali.“ (Rim 5,5)

11. ročník | Púchov 2006

„Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske.“ (Jn 15,9)

10. ročník | Púchov 2005

„…prišli sme sa mu pokloniť.“ (Mt 2,2)

9. ročník | Púchov 2004

„Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba.“ (Jn 6,51)

8. ročník | Púchov 2003

„Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná…“ (Jn 4,15)

7. ročník | Trenčín 2002

„… ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vryl …“ (Iz 49,15c-16a)

Kde to bolo?

Dom XAVER
Banská 28
BADÍN

Partneri

Ďakujeme, že ste s nami